Pozostałości pestycydów w żywności są bardzo niskie, jeśli w ogóle występują. Pozostałości to mierzalne ślady pestycydów na zebranych uprawach spożywczych, takich jak jabłka, sałata, ziemniaki i kukurydza.

Typowa pozostałość może odpowiadać kilku kroplom w olimpijskim basenie lub ziarnu kukurydzy na 3000 kilogramów pszenicy. Organy regulacyjne ustanawiają bardzo surowe limity dotyczące pozostałości pestycydów w żywności. Na przykład w Unii Europejskiej około połowa wszystkich próbek nie zawiera wykrywalnych śladów pozostałości. W pozostałej połowie pozostałości są w granicach prawnych. Tylko około 2 procent testowanych produktów przekracza te limity, ale nadal nie stanowią one problemu dla bezpieczeństwa. Przemysł ochrony roślin pomaga minimalizować pozostałości w uprawach, szkoląc rolników w zakresie właściwego stosowania i najniższych możliwych poziomów stosowania pestycydów. Konsumenci są chronieni przez obowiązujące przepisy rządowe dotyczące maksymalnych dopuszczalnych poziomów pozostałości w żywności. Wszelkie pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych dostępnych w sprzedaży, mieszczą się w granicach bezpieczeństwa i dlatego nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Każdego roku setki tysięcy próbek na całym świecie są analizowane pod kątem pozostałości.

Testy pokazują, że praktycznie cała żywność spełnia normy bezpieczeństwa w zakresie pozostałości po użyciu pestycydów.

Władze rządowe kontrolują zarówno żywność organiczną, jak i konwencjonalną, aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia. Konsumenci nie są również narażeni na ryzyko związane z potencjalnym narażeniem na wiele innych pozostałości w żywności. Pestycydy, takie jak insektycydy, są zatwierdzone do użytku tylko wtedy, gdy ich potencjalne poziomy pozostałości zostaną uznane za bezpieczne. Limity bezpieczeństwa są ustalane przez władze dla każdego pestycydu w oparciu o ilość potencjalnej pozostałości, którą można spożyć w ciągu życia bez narażania zdrowia.